VISIÓ ESPORTIVA - MÈTODE SVTA

El Mètode SVTA (Sport Vision Training Academy) va ser creat per Andrea Cagno, optometrista especialitzat en postura i esport.

Quan treballem amb esportistes, partim d’habilitats visuals molt bones. El nostre objectiu és que l’esportista integri la informació visual que arriba al cervell quan realitza qualsevol moviment per aconseguir així una millor coordinació i optimitzar-ne el rendiment.

Gràcies a l’entrenament visual s’afavoreix el rendiment del sistema visual i s’optimitzen habilitats visuals com la dominància ocular, la motilitat ocular, la flexibilitat acomodativa, la percepció visual, l’estereòpsia, l’agudesa visual (estàtica i dinàmica), la visió perifèrica i la sensibilitat al contrast, entre d’altres.

TERÀPIA VISUAL COGNITIVA

La teràpia visual és un conjunt de procediments clínics que s’apliquen quan les ulleres i/o lents de contacte no són suficients per prevenir, resoldre o impedir el desenvolupament de problemes relacionats amb el rendiment i el confort visual.

Entenem l’entrenament visual com un conjunt de tècniques encaminades a desenvolupar o augmentar les habilitats ja existents, però poc desenvolupades, i la rehabilitació visual com un conjunt de tècniques necessàries per a la recuperació d’habilitats perdudes.

La pràctica de l’entrenament visual inclou diversos exercicis concebuts per recuperar i millorar les disfuncions visuals, tant de caràcter neuromuscular com neurofisiològic i neurosensorial, així com per obtenir l’equilibri central perifèric.

REEDUQUEM AUDITIVAMENT

El nostre objectiu és millorar la qualitat de la percepció visual dels nens i els adults mitjançant el nostre programa de reeducació auditiva (AIT), totalment personalitzat i adaptat a cada pacient.

L’AIT és un tractament auditiu i complementari de la teràpia visual que utilitza música filtrada a través d’un procés electrònic i que té com a objectiu produir canvis en el llindar auditiu i en la manera de processar els sons, incloent-hi el llenguatge, amb un resultats visibles en un o més dels següents canvis funcionals: millora de l’atenció i de la comprensió del llenguatge, respostes més ràpides, més facilitat per crear sons, millor comprensió lectora, redueix la hiperactivitat i l’ansietat, millora dels hàbits del son.