TRAUMATISMES-DANYS CEREBRALS QUE AFECTEN LA VISIÓ

 Parlem de lesions cerebrals adquirides quan el cervell sofreix un dany de forma espontània. Poden ser internes (accidents cerebrovasculars, tumors, etc.) o externes (traumatismes cranioencefàlics).

La lesió cerebral adquirida pot induir a moltes conseqüències visuals. Les alteracions binoculars, com la visió doble (situació molt freqüent en aquests casos), provoquen en el pacient un estat de frustració, que s’agreuja per la solució que se’ls sol donar: tapar-se un ull. Molts cops existeixen altres símptomes visuals que poden passar desapercebuts, fins i tot pel mateix pacient, per la qual cosa no rebran una atenció específica.

Tasques quotidianes com llegir, conduir o passejar es fan difícils en aquest tipus de pacients, que veuen com se’ls trunca la vida en no poder realitzar les activitats que fins al moment de la lesió podien dur a terme sense problemes.

Moltes vegades aquests símptomes (sobretot en els traumatismes cranioencefàlics) són difícils d’interpretar pels diferents especialistes, ja que no existeixen evidències físiques que puguin corroborar l’existència de la seva simptomatologia, que en molts dels casos estan relacionats amb el sistema visual (problemes espacials, falta de concentració, de memòria, etc.).