CITAONLINEpetit

VISIÓ ESPORTIVA - MÈTODE SVTA

El Mètode SVTA (Sport Vision Training Academy) va ser creat per Andrea Cagno, optometrista especialitzat en postura i esport.

Quan treballem amb esportistes, partim d’habilitats visuals molt bones. El nostre objectiu és que l’esportista integri la informació visual que arriba al cervell quan realitza qualsevol moviment per aconseguir així una millor coordinació i optimitzar-ne el rendiment.

Gràcies a l’entrenament visual s’afavoreix el rendiment del sistema visual i s’optimitzen habilitats visuals com la dominància ocular, la motilitat ocular, la flexibilitat acomodativa, la percepció visual, l’estereòpsia, l’agudesa visual (estàtica i dinàmica), la visió perifèrica i la sensibilitat al contrast, entre d’altres.