TRAUMATISMES-DANYS CEREBRALS QUE AFECTEN LA VISIÓ

 Parlem de lesions cerebrals adquirides quan el cervell sofreix un dany de forma espontània. Poden ser internes (accidents cerebrovasculars, tumors, etc.) o externes (traumatismes cranioencefàlics).

La lesió cerebral adquirida pot induir a moltes conseqüències visuals. Les alteracions binoculars, com la visió doble (situació molt freqüent en aquests casos), provoquen en el pacient un estat de frustració, que s’agreuja per la solució que se’ls sol donar: tapar-se un ull. Molts cops existeixen altres símptomes visuals que poden passar desapercebuts, fins i tot pel mateix pacient, per la qual cosa no rebran una atenció específica.

Tasques quotidianes com llegir, conduir o passejar es fan difícils en aquest tipus de pacients, que veuen com se’ls trunca la vida en no poder realitzar les activitats que fins al moment de la lesió podien dur a terme sense problemes.

Moltes vegades aquests símptomes (sobretot en els traumatismes cranioencefàlics) són difícils d’interpretar pels diferents especialistes, ja que no existeixen evidències físiques que puguin corroborar l’existència de la seva simptomatologia, que en molts dels casos estan relacionats amb el sistema visual (problemes espacials, falta de concentració, de memòria, etc.).

PER QUÈ UNA EFICÀCIA VISUAL?

Tenir una visió del 100% de lluny no és de cap manera garantia de tenir una bona visió. La visió és un procés neurològic complex que fa que la imatge d’un objecte recollida pels nostres ulls arribi al cervell i, una vegada allí, ens permeti veure, identificar, interpretar, memoritzar, etc., motiu pel qual el sistema visual ha d’estar connectat amb les àrees de la memòria, el llenguatge, l’audició, els centres motors, etc.

 

Així doncs, un examen rutinari d’agudesa visual i graduació no pot confirmar que la visió funciona correctament, perquè no valora totes les funcions visuals. A Centre Mèdic Pla d’Urgell fem una avaluació del sistema visual amb la utilització de diversos mètodes de processament visual estandarditzat, que inclouen proves d’agudesa visual, motilitat ocular, enfocament, binocularitat, visió en profunditat i visió perifèrica.

EL VOSTRE FILL TÉ ALGUN D’AQUESTS SÍMPTOMES?

  • · Confusió de lletres o paraules similars
  • · Comet errors o ser molt lents a l’hora de copiar de la pissarra al quadern
  • · Escriptura bruta o mal espaiada
  • · Fa faltes d’ortografia
  • · Inverteix lletres, nombres o paraules
  • · Ús excessiu de la goma d’esborrar
  • · No recorda el que llegeix
  • · Falta d’atenció

A Centre Mèdic Pla d’Urgell fem una avaluació visual perceptiva que consisteix a valorar la percepció visual: capacitat d’interpretar, analitzar i donar significat al que veiem. De vegades, aquestes àrees no estan ben desenvolupades, de manera que el nen no pot interpretar correctament el que veu. Aquesta habilitat és crucial per a la lectura i l’escriptura.