Dr. PARISI ROMÀ, MIQUEL

Especialista en Medicina familiar i comunitària


Horari de visita: dilluns, dimecres i divendres de 9.30 a 14.15 h

DEMANEU HORA


COBERTURA:
· Particular
· Asseguradores concertades:

parisigener18