CITAONLINEpetit

NOVA UNITAT DE PSICOLOGIA

CENTRE MÈDIC PLA D’URGELL amplia el seu quadre mèdic amb una unitat de psicologia, liderada per la Dra. Anna M. Cuscó, especialitzada en fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. Cal destacar altres tractaments que s’hi faran, com la baixa autoestima, la neurosi fòbica i altres pors, crisis de pànic, personalitat obsessivocompulsiva i/o TOC, trastorns del son, sensibilitat química múltiple (intoleràncies alimentàries i/o ambientals). Es tractaran també símptomes psicosomàtics com cefalees cròniques, còlon irritable, HTA, dermatitis, etc., i repercussió psicològica de les malalties cròniques (de tot tipus). A banda, conflictes personals o de relació laboral, conflictes de parella, suport al dol (pèrdua de la salut, pèrdues diverses), malaltia terminal i mort, separació (tant de la persona afectada com de l’entorn familiar) i suport al tractament d’infertilitat.

VISIÓ ESPORTIVA - MÈTODE SVTA

El Mètode SVTA (Sport Vision Training Academy) va ser creat per Andrea Cagno, optometrista especialitzat en postura i esport.

Quan treballem amb esportistes, partim d’habilitats visuals molt bones. El nostre objectiu és que l’esportista integri la informació visual que arriba al cervell quan realitza qualsevol moviment per aconseguir així una millor coordinació i optimitzar-ne el rendiment.

Gràcies a l’entrenament visual s’afavoreix el rendiment del sistema visual i s’optimitzen habilitats visuals com la dominància ocular, la motilitat ocular, la flexibilitat acomodativa, la percepció visual, l’estereòpsia, l’agudesa visual (estàtica i dinàmica), la visió perifèrica i la sensibilitat al contrast, entre d’altres.

REEDUQUEM AUDITIVAMENT

El nostre objectiu és millorar la qualitat de la percepció visual dels nens i els adults mitjançant el nostre programa de reeducació auditiva (AIT), totalment personalitzat i adaptat a cada pacient.

L’AIT és un tractament auditiu i complementari de la teràpia visual que utilitza música filtrada a través d’un procés electrònic i que té com a objectiu produir canvis en el llindar auditiu i en la manera de processar els sons, incloent-hi el llenguatge, amb un resultats visibles en un o més dels següents canvis funcionals: millora de l’atenció i de la comprensió del llenguatge, respostes més ràpides, més facilitat per crear sons, millor comprensió lectora, redueix la hiperactivitat i l’ansietat, millora dels hàbits del son.

TERÀPIA VISUAL COGNITIVA

La teràpia visual és un conjunt de procediments clínics que s’apliquen quan les ulleres i/o lents de contacte no són suficients per prevenir, resoldre o impedir el desenvolupament de problemes relacionats amb el rendiment i el confort visual.

Entenem l’entrenament visual com un conjunt de tècniques encaminades a desenvolupar o augmentar les habilitats ja existents, però poc desenvolupades, i la rehabilitació visual com un conjunt de tècniques necessàries per a la recuperació d’habilitats perdudes.

La pràctica de l’entrenament visual inclou diversos exercicis concebuts per recuperar i millorar les disfuncions visuals, tant de caràcter neuromuscular com neurofisiològic i neurosensorial, així com per obtenir l’equilibri central perifèric.

TRAUMATISMES-DANYS CEREBRALS QUE AFECTEN LA VISIÓ

 Parlem de lesions cerebrals adquirides quan el cervell sofreix un dany de forma espontània. Poden ser internes (accidents cerebrovasculars, tumors, etc.) o externes (traumatismes cranioencefàlics).

La lesió cerebral adquirida pot induir a moltes conseqüències visuals. Les alteracions binoculars, com la visió doble (situació molt freqüent en aquests casos), provoquen en el pacient un estat de frustració, que s’agreuja per la solució que se’ls sol donar: tapar-se un ull. Molts cops existeixen altres símptomes visuals que poden passar desapercebuts, fins i tot pel mateix pacient, per la qual cosa no rebran una atenció específica.

Tasques quotidianes com llegir, conduir o passejar es fan difícils en aquest tipus de pacients, que veuen com se’ls trunca la vida en no poder realitzar les activitats que fins al moment de la lesió podien dur a terme sense problemes.

Moltes vegades aquests símptomes (sobretot en els traumatismes cranioencefàlics) són difícils d’interpretar pels diferents especialistes, ja que no existeixen evidències físiques que puguin corroborar l’existència de la seva simptomatologia, que en molts dels casos estan relacionats amb el sistema visual (problemes espacials, falta de concentració, de memòria, etc.).