CITAONLINEpetit

NOVA ESPECIALITAT EN CENTRE MÈDIC PLA D’URGELL: DIETISTA-NUTRICIONISTA

Els coneixements actuals en el camp de la nutrició reconeixen la dieta com un factor de risc o protecció enfront de determinades malalties cròniques (obesitat, càncer, osteoporosi, diabetis, etc.). Actualment, l'obesitat es considera la "nova epidèmia del segle XXI", al mateix temps que el sobrepès arriba a xifres alarmants.

Els objectius de la teràpia metge-nutricional, en qualsevol cas, sempre passen per:

• Planificar un programa nutricional personalitzat tenint en compte aspectes tan importants com: l'estil de vida, preferències, patologies de base, cultura o predisposició al canvi.

• Millorar l'estat de salut i la qualitat de vida mitjançant intervencions no farmacològiques centrades en canvis en l'estil de vida 

• Optimitzar el control metabòlic (índex de massa corporal, nivells de glucèmia, perfil lipídic, pressió arterial o perímetre de cintura).

• Prevenir l'aparició de malalties i en el supòsit de la seva existència retardar les seves complicacions. 

Per tot això és important dirigir-nos a un dietista-nutricionista col·legiat, l'únic especialista legitimat en la prescripció de dietes, que determini de manera personalitzada nostres requeriments terapèutics, energètics i nutricionals tant en condicions de salut com de malaltia i ens confeccioni un programa nutricional específic en cada cas.

Sra. Nuria Alcubierre Calvo